Glimt frå soga om ein sjukdomsråka familie i Torvika

foto