- Tek gjerne eit møte med sandsøyingane om denne saka