Eksplosiv auke i byggeprisar gir nytt håp i Myrvåg