Grunneigarane på Teige om ny Kvalsvik-veg: Må følgje eksisterande sjøveg