Ser i Vestlandsnytt at Sande kommune om kort tid skal gjøre et valg angående fremtidig vannkilde for Gjerdsvika og Gursken.

Jeg har et forslag til Sande kommune: Hva med å sondere hos Herøy kommune angående Mørkevatnet som forsyner Moldtustranda og andre områder i Herøy med vann.

Et samarbeid som dette kan styrke den følelsen vi innbyggere i Sande og Herøy har om den store interessen som råder i kommunesentrene våres for samarbeid og sammenslåing av disse kommunene.

Mørkevatnet er en stor vannkilde med en kapasitet på ca. 165 l/sek. halvparten av kapasiteten er utnyttet til forbruk, ifølge hjemmesidene til Herøy Kommune. Kapasiteten er stor nok til å dekke hele nåværende Herøy kommune ++ i overskuelig fremtid, ifølge de samme hjemmesider. Utfra hva jeg leser og forstår, så må det være rom for et forbruk på 15-20 l/sek. til Gjerdsvika og Gursken. Noe av nedbørsfeltet til Mørkevatnet ligger i Sande Kommune, selv om dette er en liten del av det totale nedbørsfeltet.

Jeg har ikke noen ide om hva prisen kan bli for innbyggerne i Sande kommune for en sjøledning eller landledning mellom Moltustranda og Gjerdsvika, men det jeg har forstått, er at Sande kommune har beregnet utbyggingene av Sædalsvatnet til 33.0 mill. kroner og Sandvikvatnet på Hakallestranda til 48.2 mill. kroner. Det koster 15 mill. kroner mere fra Sandvikvatnet på Hakallestrand fordi de på nytt må grave opp hele Sandvikdalen, pluss legge sjøledning langs nesten hele Hakallestranda gjennom Åramsundet og utover Rovdefjorden til der vannledningen ender opp hos dem som har bruk for vannet.

Prisene og prisforskjellen på alternativene har selvfølgelig ingen betydning for selve Sande kommune, men jeg mener at innbyggerne, som er de som i fremtiden skal betale gildet, bør føle seg trygge på at et riktig valg er gjort. Derfor savner jeg alternativet Mørkevatnet og et samarbeid nordover til Herøy kommune, som etter hva jeg ser på kartene i det minste ligger på samme øya som Gjerdsvika og Gursken.

Et samarbeid mellom Sande kommune og Herøy kommune om en større utbygging fra Mørkevatnet, med et oppdatert renseanlegg, må kunne være positivt for alle parter. Sande Kommune stiller selvfølgelig til rådighet et pengebeløp alt fra 33.0 til 48.2 mill. kroner.

Kanskje har ovenfor nevnte alternativ vært diskutert tidligere i Sande kommune, hvis ikke så er det i grevens tid. Det er på tide at de som beregner/ prosjekterer/planlegger vannforsyningen, og også de som sitter i de styrende organer i Sande kommune, ser verden utenfor sitt eget «revir».

Jeg har forstått det slik at det er Mattilsynet som vil ha Sande kommune til å ta en bestemmelse for fremtidig vannkilde for Gjerdsvika og Gursken. Dersom kommunestyret på neste møte greier å løfte blikket og tenke over alternativene, så tror jeg Mattilsynet vil kunne gi litt mere tid før endelig vedtak.

Det finnes ikke noen visuell strek i terrenget eller ute på sjøen mellom Sande kommune og Herøy kommune, men det som er sikkert er at det vil komme en sammenslåing av kommunene.Og da kan dette være en god begynnelse.

Vennlig hilsen

Arnt Nybø