"Det må takast eit solid standpunkt mot meir vindkraftutbygging, for å hindre at meir av det flotte nærområdet vårt vert rasert."