Det blei ingen omkamp om linjeføring eller bruhøgd då reguleringsplanen for Nerlandsøy bru blei framlagt for formannskapet. Politikarane står samla bak måten Statens vegvesen har regulert den nye brua, med mindre stigning enn den gamle og gang- og sykkelveg nesten heilt til Fosnavåg sentrum.

– Ja, vi er samla, og det vil gjere gjennomføringa lettare, sa Camilla Storøy etter ein kort gjennomgang av planen.

Svein Gjelseth greidde ikkje heilt å sleppe jubelen laus, og fann grunn til å påpeike usikkerheita som ligg i fylkestinget sitt vedtak

– Det er ikkje sikkert vi er i mål med dette, men vi må stå last og brast, oppmoda han.