Vil ikkje ha eit dårlegare tilbod for folket

foto