Skyhøg promille – køyrde av vegen i bustadfelt

foto