– Vi opplever ikkje tilsvarande støtte frå Volda

foto