– Hytte som blir fast bustad kan gje uheldig presedens

foto