Runde-forskarane gjorde overraskande funn på botnen av Rovdefjorden