Håper desse tiltaka vil styrke busettinga i Haugsbygda