Så mykje blei samla inn til demensaksjonen på Kvamsøya

foto