Tydleg oppmoding til hundeeigarar etter uhyggeleg oppleving