Stig Remøy sigra i Frostating lagmannsrett over Aker BioMarine