Så mykje pengar håvar Herøy og Sande inn frå havbruksfondet

foto