Håbrand-turen vart ikkje slik dei hadde tenkt

foto