Finreknar på alternativ for ny kai på Mjølstaneset