– Skal legge til rette for effektiv næringsverksemd

foto