Ved politiet sin operasjonssentral får Vestlandsnytt opplyst at sjåføren av bilen, ein eldre person, vart send til legesjekk etter uhellet.

Det er likevel ingen mistanke om at sjåføren pådrog seg fysiske skader som fylgje av utforkøyringa, som skjedde ved Kvennavågen i Dragsund.