Avslår konsesjon på grunn av omsynet til fugl

foto