Herøy:

Gnr 26, bnr 262 er overdrege for kr 95.175 frå Herøy kommune til Ventura Kystfiske as (28.02.2019)

Gnr 44, bnr 134 er overdrege for kr 112.860 frå Vibecke Steinsvik Parr, Dag Steinsvik, John Henrik Steinsvik og Kristian Voksøy Steinsvik til Linn Karin Johansen og Lasse Sande (01.03.2019)  Salet omfattar også Gnr 44, bnr 135

Gnr 60, bnr 230 er overdrege for kr 1.575.000 frå Kjellfrid Paula Moltubakk til Daniela Donato Cantillo og Jules King Manlutac Cantillo (05.03.2019) Salet omfattar også Monsplassen 23 (Gnr 60, bnr 234)

Gnr 44, bnr 132 er overdrege for kr 60.000 frå Oddveig Sellereite til Per Louis Sellereite (06.03.2019)

Dragsundflata 18 (Gnr 45, bnr 112, seksjon 4) er overdrege for kr 1.700.000 frå Kim Atle Gjøringbø til Inga-Lill Lynge (07.03.2019)

Gnr 53, bnr 118 er overdrege for kr 660.000 frå Lars Gunnar Larsen til Thor Marius Erntzen (08.03.2019)

Moltuvegen 260 (Gnr 60, bnr 34) er overdrege frå Welcon Moldtustranda as til Pelagia as (11.03.2019) Overdraginga omfattar også Gnr 60, bnr 111. Overdraginga omfattar også Gnr 60, bnr 162

Gnr 33, bnr 135 er overdrege for kr 7.000.000 frå Sævik Invest as til Herøy Båtlag (12.03.2019)

Salet omfattar også Nørvågvegen 11 (Gnr 33, bnr 137)

Nørvågvegen 11 (Gnr 33, bnr 136) er overdrege for kr 1.000.000 frå Sævik Invest as til Arhaug Eiendom as (12.03.2019)

Nedre Hjelmeset 4 B (Gnr 31, bnr 161, seksjon 3) er overdrege for kr 2.050.000 frå Hallgeir Espeseth til Joakim Nerland (12.03.2019)

Bergsvegen 16 (Gnr 29, bnr 78, seksjon 3) er overdrege for kr 1.695.000 frå Leif Arne Sandvik til Peter André Berge (12.03.2019)

Gnr 62, bnr 42, seksjon 10 er overdrege for kr 500.000 frå Bjarne Marvin Moltumyr til Bernhard Moltumyr Gulbrandsen (13.03.2019)

Bergshaugen 2 A (Gnr 30, bnr 134, seksjon 1) er overdrege for kr 450.000 frå Storøy S as til Sandra Louise Larsen og Hans-Kristian Hansen Sævik (14.03.2019)

Del av Markvegen 11 (Gnr 38, bnr 215) er overdrege frå Anita Sundalskleiv Muren til Malcolm Sandanger Muren (14.03.2019)

Røyravegen 83 (Gnr 19, bnr 59) er overdrege for kr 250.000 frå Hans Petter Eide og Helene Eide til Olav Eide (18.03.2019)

Gnr 82, bnr 3 er overdrege for kr 112.500 frå Kjell Olav Kleppe til Kristian Kleppe (19.03.2019)

Del av Røyrasundvegen 174 (Gnr 19, bnr 89) er overdrege til Hjalmar Andre Blomvik og Kjell Mikal Blomvik (19.03.2019)

Gnr 27, bnr 37 er overdrege frå Else-Maria Stave, Hildegunn Woldsund og Johann Woldsund til André Woldsund og Hege Woldsund (19.03.2019)

Botnevegen 4 (Gnr 79, bnr 44) er overdrege for kr 850.000 frå Øyvind Sørensen til Jan Kjetil Leikanger (20.03.2019)

Leine 13 C (Gnr 26, bnr 263) er overdrege for kr 135.695 frå Herøy kommune til Lampholmen as (21.03.2019)

Røyravegen 66 (Gnr 19, bnr 4) er overdrege frå Ole Eide til Aslaug Kornelia Eide (21.03.2019)

Røyravegen 66 (Gnr 19, bnr 4) er overdrege frå Aslaug Kornelia Eide til Hans Petter Eide, Jarle Arnar Eide, Olav Eide, Roar Jan Eide, Turid Jenny Eide og Grethe Johanne Eide Sundal (21.03.2019)

Del av Kvithaugsmyra 27 (Gnr 37, bnr 446, seksjon 1) er overdrege frå Runi Fossdal til Nathalie Sævik Remøy (25.03.2019)

Gnr 22, bnr 50 er overdrege for kr 9.500.000 frå Ervik Marine Services as til Ervik Sævik as (28.03.2019). Salet omfattar også Gnr 22, bnr 74

Del av Langåsen 8 (Gnr 81, bnr 13) er overdrege for kr 2.257.433 frå Arne Fagerbakke til Frank Leonhardt (28.03.2019)

Levert av Ambita as

Sande

Del av Rada 26 (Gnr 61, bnr 73) er overdrege for kr 100.000 frå Osvald Ristesund til Helge Ristesund og Merete Ristesund (05.03.2019)

Gnr 2, bnr 24 er overdrege frå Stig Gjerde til Lilliann Åsbjørg Kristiansen (05.03.2019)

Dekkevegen 9 (Gnr 6, bnr 78) er overdrege frå Frans Mork til Torhild Kari Mork (05.03.2019)

Del av Gnr 6, bnr 51 er overdrege frå Oddmar Rasmus Møller til Randi Laura Møller (08.03.2019) Overdraginga omfattar også del av Ytre Rågot 1 (Gnr 6, bnr 58) Overdraginga omfattar også del av Gnr 6, bnr 210

Del av Gnr 6, bnr 51 er overdrege frå Randi Laura Møller til Jan-Ove Møller (08.03.2019) Overdraginga omfattar også del av Ytre Rågot 1 (Gnr 6, bnr 58) Overdraginga omfattar også del av Gnr 6, bnr 210

Sørengarden 5 (Gnr 12, bnr 96) er overdrege for kr 500.000 frå Gunna Lisbet Hauge til Edvard Clausen (11.03.2019)

Del av Gnr 12, bnr 87 er overdrege for kr 4.000 frå Gunna Lisbet Hauge til Edvard Clausen (11.03.2019)

Del av Gnr 12, bnr 36 er overdrege for kr 4.000 frå Gunna Lisbet Hauge til Edvard Clausen (11.03.2019)

Kvamsvegen 424 (Gnr 54, bnr 14) er overdrege frå Ingolf Vestnes til Nasjonalforeningen For Folkehelse (15.03.2019)

Del av Gnr 7, bnr 1 er overdrege til Ukjent-kfr.Gammel Gr.Bok og Jann Gjerde (15.03.2019)

Gustavvegen 14 (Gnr 12, bnr 149) er overdrege for kr 193.800 frå Sande kommune til Frits Longva og Silje Scheide Mork (20.03.2019)

Øvre Risevegen 10 (Gnr 6, bnr 4) er overdrege for kr 2.800.000 frå Jon Boye Riise til Harald Gjerde Riise (20.03.2019)

Gnr 28, bnr 82 er overdrege for kr 796.746 frå Arnt-Ove Kvitnes Halle til Sande kommune (29.03.2019)

Levert av Ambita as

Vanylven

Gnr 148, bnr 28 er overdrege frå Sigmund Kolgrov til Herborg Kolgrov (05.03.2019)

Gnr 148, bnr 28 er overdrege frå Herborg Kolgrov til Ove Magne Kolgrov, Svein Henry Kolgrov og Jorid Kolgrov Strand (05.03.2019)

Gnr 115, bnr 45 er overdrege for kr 25.000 frå Magnar Svend Slettevoll til John Runar Aarskog (15.03.2019)

Gnr 46, bnr 39 er overdrege for kr 1.790.000 frå Asbjørn Løvold, Ragnhild Løvold og Stig Rune Løvold til Vanylven kommune (20.03.2019)

Del av Gnr 46, bnr 43 er overdrege frå Malfrid Johanne Branden til Torbjørn Branden (20.03.2019)

Gnr 46, bnr 43 er overdrege frå Torbjørn Branden til Hans Jakob Branden (20.03.2019)

Gnr 46, bnr 43 er overdrege frå Hans Jakob Branden til Marita Branden (20.03.2019)

Gnr 46, bnr 50 er overdrege frå Rolf Martin Rasmus Løvold til Bjørg Kirsten Løvold (20.03.2019) Overdraginga omfattar også Gnr 46, bnr 63 Overdraginga omfattar også Gnr 46, bnr 73

Gnr 46, bnr 50 er overdrege frå Bjørg Kirsten Løvold til Linda Marie Hellebust, Bente Grethe Løvold, Merete Løvold, Rune Løvold, Terje Løvold og Trude Kristin Rekkedal (20.03.2019). Overdraginga omfattar også Gnr 46, bnr 63. Overdraginga omfattar også Gnr 46, bnr 73

Gnr 46, bnr 50 er overdrege for kr 1.500.000 frå Linda Marie Hellebust, Bente Grethe Løvold, Merete Løvold, Rune Løvold, Terje Løvold og Trude Kristin Rekkedal til Morten Hellebust (20.03.2019). Overdraginga omfattar også Gnr 46, bnr 63. Overdraginga omfattar også Gnr 46, bnr 73

Levert av Ambita as

Ulstein

Langereina 15 (Gnr 22, bnr 16) er overdrege for kr 2.200.000 frå Roberth Lien og Trude Myklebust til Henrik Mork og Amanda Wolsdal Naustenget (01.03.2019)

Joelvsvingen 12 (Gnr 29, bnr 237, seksjon 1) er overdrege for kr 2.500.000 frå Lene Øyen Hovde og Bendik Sande til Jonas Nes Ertesvåg (01.03.2019)

Gnr 73, bnr 99 er overdrege for kr 10.000 frå Per Roar Havåg til Nancy Eileen Rise Lillesæter og Christian Thorholm Vikestrand (04.03.2019)

Del av Hansvika 21 (Gnr 32, bnr 57) er overdrege for kr 1.000.000 til Alina Ciobaca og Asle André Lundekvam (04.03.2019)

Del av Åsen 17 (Gnr 28, bnr 29) er overdrege for kr 710.000 frå Anita Johnson til Åsmund Kåre Nerlid (04.03.2019)

Saunesvegen 27 A (Gnr 25, bnr 292, seksjon 9) er overdrege frå Leif Rune Siglevik til Kristine Marie Siglevik og Leif Nils Siglevik (05.03.2019)

Kyrkjegata 40 (Gnr 7, bnr 221) er overdrege frå Andreas Ole Djupvik til Lillian Margrete Notøy (06.03.2019). Overdraginga omfattar også Gnr 7, bnr 235. Overdraginga omfattar også Gnr 7, bnr 613

Joelvråsa 18 (Gnr 29, bnr 219) er overdrege frå Mørebygg as til Norhus Ørsta as (11.03.2019)

Hovsetsvingane 81 (Gnr 9, bnr 513) er overdrege for kr 5.506.212 frå Total Bygg Hjørungavåg as til Ivar Storhaug Kragset og Andrea Skeide (14.03.2019)

Dyrda 46 (Gnr 25, bnr 390, seksjon 5) er overdrege for kr 2.700.000 frå Ørsta Byggservice as til Jan Magne Frislid og Frislid Sandra Cristina Justino (19.03.2019)

Hovsetbakkane 8 (Gnr 9, bnr 420, seksjon 4) er overdrege for kr 3.200.000 frå Grethe Hoel til Kennet Fagerstrand og Malene Hoel Nilsen (19.03.2019)

Bjørndalvegen 3 B (Gnr 8, bnr 480) er overdrege for kr 6.000.000 frå Bernt Magne Myklebust til Bjørn Tore Myklebust (19.03.2019)

Fløvegen 227 (Gnr 5, bnr 55) er overdrege for kr 4.150.000 frå Paul Arne Ulstein til Anders Jøsok og Ragnhild Marie Solheim (21.03.2019)

Gnr 33, bnr 79 er overdrege for kr 740.296 frå Anders Jøsok og Ragnhild Marie Solheim til Ulstein kommune (21.03.2019)

Gnr 32, bnr 70 er overdrege frå Bente Karin Olsen til Per Knut Dimmen (25.03.2019)

Gnr 32, bnr 71 er overdrege frå Bente Karin Olsen til Andre Frøystad (25.03.2019)

Gnr 32, bnr 72 er overdrege frå Bente Karin Olsen til Ove Inge Dimmen (25.03.2019)

Del av Osneslegene 19 (Gnr 7, bnr 440) er overdrege frå Jan Paul Ulfstein til Egil Ulfstein, Hallvar Ulfstein og Janne Ulfstein (26.03.2019)

Bjørndalvegen 7 (Gnr 8, bnr 100, seksjon 4) er overdrege for kr 1.150.000 frå Convex Eiendom as til Tina Irene Dahl Lindblad (27.03.2019)

Rognahaugen 11 (Gnr 10, bnr 252, seksjon 2) er overdrege for kr 3.800.000 frå Ottar Håkonsholm til Eirik Håkonsholm Lunaas og Trude Håkonsholm Lunaas (29.03.2019)

Hovsetsvingane 40 (Gnr 9, bnr 520) er overdrege for kr 4.740.050 frå Kari Leikanger Buset til Total Bygg Hjørungavåg as (29.03.2019)

Osbergvegen 59 (Gnr 7, bnr 330) er overdrege for kr 1.750.000 frå Eirik Håkonsholm Lunaas og Trude Håkonsholm Lunaas til Ottar Håkonsholm (29.03.2019)

Levert av Ambita as

Hareid

Bautevegen 47 (Gnr 77, bnr 69) er overdrege for kr 1.700.000 frå Sveinung Slinning og Vibekke Slinning til Geir-Jarle Rønning og Randi Arnesen Rønning (07.03.2019)

Gnr 70, bnr 188 er overdrege for kr 1.500.000 frå Graving og Transport as til Hjørungavåg Transport as (07.03.2019)

Skolgemyrane 28 (Gnr 41, bnr 1300, seksjon 5) er overdrege frå Property Development as til Geth Holding as (08.03.2019)

Skolgemyrane 28 (Gnr 41, bnr 1300, seksjon 5) er overdrege for kr 2.000.000 frå Geth Holding as til Laila Liavåg (08.03.2019)

Del av Kjøpmannsgata 28 (Gnr 41, bnr 237, seksjon 2) er overdrege frå Anita Unni Riise til Gunnar Riise (14.03.2019)

Del av Gnr 51, bnr 36 er overdrege frå Bjørnar Røyset og Håkon Røyset til Anne-Lisbet Røyset (20.03.2019)

Overdraginga omfattar også del av Gnr 51, bnr 57

Soffibakken 24 (Gnr 41, bnr 130) er overdrege for kr 1.250.000 frå Anja Helen Dyrhol til Bent Ove Bjørnstad (21.03.2019)

Del av Røysetvegen 258 (Gnr 51, bnr 2) er overdrege for kr 400.000 frå Anne-Lisbet Røyset og Bjørnar Røyset til Håkon Røyset (22.03.2019. Overdraginga omfattar også del av Gnr 51, bnr 3. Overdraginga omfattar også del av Gnr 51, bnr 20

Del av Soffibakken 34 (Gnr 41, bnr 73) er overdrege for kr 625.000 frå Krzysztof Lenart til Karolina Lenart (25.03.2019)

Kjøpmannsgata 28 (Gnr 41, bnr 237, seksjon 3) er overdrege for kr 1.725.000 frå Truls Røyset Håbakk til Stian Erik Bjåstad (27.03.2019)

Geilevegen 33 (Gnr 47, bnr 77) er overdrege for kr 1.150.000 frå Liudmila Stepanova til Ingar Holstad og Karin Brit Svendsen Holstad (28.03.2019)

Gnr 76, bnr 48 er overdrege for kr 92.000 frå Jostein Nedrelid og Tone Kristin Rekdal Nedrelid til Thor Ove Rekdal Nedrelid og Ingeborg Arnesen Nydal (28.03.2019)

Teigevegen 29 (Gnr 41, bnr 1027, seksjon 2) er overdrege frå Liv Hilde Leine til Therese Leine (28.03.2019)

Levert av Ambita as