- GIEK / Eksportkreditt kan ikkje leggast til Oslo!