Varslar motsegn på Larsnes

foto
Statsforvaltaren set krav om støyskjerm viss det kjem nye bueningar i feltet BFS1, på sørsida av dette krysset. Foto: Endre Vorren / arkiv