Nytt selskap skal få fart på likestillinga: – Dess fleire kvinner det blir, dess betre

foto