Nytt selskap skal få fart på likestillinga: – Dess fleire kvinner det blir, dess betre

foto
Amalie Valde Berge (26) frå Fosnavåg har jobba som fiskar i fleire år, mellom anna fast på filetfabrikktrålaren Ramoen. Der var kjønnsbalansen god, og det var med på å skape eit betre arbeidsmiljø, seier ho. Foto: privat