Sande mellom dei som vil ta imot flest flyktningar

foto