50.000 tonn ned frå i fjor

foto
NEDGANG: Svak rekruttering av, og svært lite tobis på enkelte felt, gjer at forskarane har redusert tobiskvoten med 50.000 tonn samanlikna med i fjor. Foto: Havforskingsinstituttet