Så mykje får grunneigarane utbetalt i erstatning

foto