Då Magne (17) gjekk i 6.-klasse sette han seg eit mål – no skal han ut og realisere det