Herøy Høgre opplever stor interesse i forkant av valet - her er deira liste

foto