Teken med store mengder narkotika, slepp å sone i fengsel