Havila har tilsett denne mannen i stillinga som berekraftsansvarleg

foto