Rosar innbyggarane etter oppsving i influensavaksinering

foto