Slik blir sparetiltaka i Herøy – utset skulebygging og ressurssenter

foto