Lokale vassdrag fløymer over, 110-sentralen med oppmoding

foto