Formannskapet og administrasjonen skal på studietur

foto