Problematisk sandbanke: – Ikkje vårt ansvar!

foto