Nedbøren redda jonsokfeiringa i år, men det kan bli færre bål i framtida

foto