Avviser klage mot Larsnes-plan – og bedrifta gir enorme ringverknader

foto