– Dei er så gode på å skape fellesskap og tilhøyrsle