Helsesjukepleiar tilbake til Stokksund skule

foto