Kongebesøket kosta nær dobbelt så mykje som budsjettert

foto