Får ikkje Odin plass, veit dei ikkje kva dei skal gjere