Vil bruke sparepengar og innføre eigedomsskatt

foto