Lensmann, «byplanleggar» og «moderniseringsminister»

foto