Dette seier barna i Herøy om kvar dei føler seg vel og kvar dei føler seg utrygge