Så mange flyktningar ønskjer IMDi at Herøy skal ta imot neste år