Vil fråvike reglane for å sleppe gangveg «som Trollstigen»

foto