Aukar bemanninga for å kompensere for sjukefråvær?

foto